1. phanthiminh Đây là ngày KHQ hay ngày thực hiện vậy bạn?
  2. HungDinh Chắc được vài phiên, ông Trịnh Văn Quyết mua tay trái thì tay phải bán ra, với cả đăng ký thế chắc gì đã mua hết ngần đó.