1. MinhNgoc Ai tung tin đồn làm giá giảm, giá giảm rồi ai mua, mua xomg vì sao giá lên nhanh thế, và rồi ai sẽ lô diện bán ... hồi sau sẽ rõ