1. #chungkhoan - Thị trường diễn biến kém khởi sắc, dòng tiền tìm đến các cổ phiếu thị giá nhỏ, có tính đầu cơ cao. Thống kê một tháng gần đây, thị trường liên tục xuất hiện các cổ phiếu tăng giá mạnh chỉ trong thời gian ngắn với chuỗi phiên tăng trần liên tiếp như HVG, HAI, FIT, CIG. vietnambiz.vn/...-duong-lich-20191210155218384.htm