Tập đoàn Vingroup - CTCP

VIC
HOSE


  1. Sau Ecopark, VIC...Tập đoàn Geleximco "tham vọng" xây siêu dự án gần 300 ha tại Văn Giang, Hưng Yên. cafef.vn/...n-giang-hung-yen-20191017152058436.chn