Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

VCB
HOSE


  1. Chủ tịch HĐQT VCB làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. tapchitaichinh.vn/.../...ered-viet-nam-303198.html
    1