CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ
HOSE


  1. PNJ mau thuan noi bo, 1000 nguoi bo viec, khong noi thang ra, co phieu ve 70k
  2. PNJ den luc sjc canh tranh duoc voi pnj , thi nuoc song hong da can mat roi
  3. PNJ mau thuan noi bo, 1000 nguoi bo viec, gia co phieu xuong it nhat ve 70k