CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

NTC
UPCOM


  1. #baocaotaichinh NTC - Thiếu nguồn thu từ cổ tức, lãi sau thuế quí III của Nam Tân Uyên giảm gần 20% . vietnambiz.vn/...giam-gan-20-20191014163355983.htm
    Tiêu cực