CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

IDJ
HNX


  1. BII, ICG, IDJ, MCG, NVT, PTL, PVL, PXA, SDA - Kết thúc năm 2017 bên cạnh các ông lớn có mức tăng trưởng kỷ lục thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thể thoát khỏi khó khăn, thậm chí thua lỗ tiếp tục kéo dài. batdongsan.enternews.vn/.../...20180228100903.html
    Tiêu cực