Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

EIB
HOSE


  1. Đến thời điểm hiện tại, không rõ ai là người đứng đầu HĐQT EIB. Phía ngân hàng cũng không có giải thích cụ thể nào đối với cổ đông, khách hàng và công chúng. nhadautu.vn/tu-mu-chu-tich-eximbank-d22903.html