Tổng CTCP Bảo Minh

BMI
HOSE


  1. BMI LNST quý 3 tăng trưởng 31% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng hoàn thành 75% kế hoạch năm. www.baominh.com.vn/.../BMI-BCTC%20QUY%203-2019.pdf
    Tích cực