CTCP Phân bón Bình Điền

BFC
HOSE


  1. #baocaotaichinh - Quý II/2018, BFC đạt doanh thu 2.044 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. tinnhanhchungkhoan.vn/.../...8-ty-dong-236227.html
    Tiêu cực