1. 20/11 lúc 08:27
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    IFC chính thức xác nhận thoái vốn tại CTG. vietnambiz.vn/...-vietinbank-20191120072947194.htm
    • 7 Thích