1. 14/11 lúc 10:59
    Fisher
    Fisher
    #phantichkythuat - Ngày 14/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” BVH, CII, CTD, HDB, LDG, MSN, NKG, PVS, TCBVNM. fili.vn/.../...n-ptkt-cua-vietstock-585-715612.htm
    • 7 Thích