1. 04/11 lúc 10:14
    DauCoCP
    Nguyễn Trà My
    #phantichkythuat - Tuần 04-08/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” BID, CII, CTG, GAS, HCM, HDB, LDG, NVL, VREYEG . fili.vn/.../...n-ptkt-cua-vietstock-585-713947.htm
    • 7 Thích