1. 31/10 lúc 14:03
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    #baocaotaichinh - NVL: Doanh số 9 tháng đầu năm gần 29,000 tỷ, lãi ròng hơn 1,100 tỷ đồng. fili.vn/.../...ong-hon-1100-ty-dong-737-713415.htm
    • 7 Thích