1. 27/06 lúc 11:48
    HungDinh
    Đinh Quang Hùng
    Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ sử dụng khí của GAS .ndh.vn/...-cua-pv-gas-20190627104552108p4c147.news
    • 7 Thích