1. 25/06 lúc 15:24
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    Liên doanh Samsung C&T và PVS làm tổng thầu thi công Dự án kho chứa LNG Thị Vải của GAS .vietnambiz.vn/...-cua-pv-gas-20190625133209774.htm
    • 7 Thích