1. 28/03 lúc 14:35
    MinhHai
    Nguyễn Minh Hải
    HFIC bán đấu giá 37.5 triệu quyền mua cổ phiếu HCM, giá 9,900 đồng/quyền mua.fili.vn/.../...a-9900-dongquyen-mua-764-663909.htm
    • 7 Thích