1. 11/02 lúc 16:15
    LinhHong
    Võ Thị Hồng Linh
    Vừa tăng vốn tại Cảng Phước Long, GMD lại thế chấp, bảo lãnh cho việc vay vốn của Gemalink.fili.vn/.../...vay-von-cua-gemalink-764-653051.htm
    • 7 Thích