1. 10/01 lúc 15:12
  ichimoku
  Nguyễn Đăng Trường
  GEX phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi với lãi suất cố định 6.95%/năm. cafef.vn/...-co-dinh-695-nam-20200110112316064.chn
  • 7 Thích
 2. 12/01 lúc 17:12
  thuyhien_ng
  Nguyễn Thúy Hiền
  ichimoku ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU | Liên hệ: 092.926.1710 | chungkhoan123.vn/.../