Phạm Nhật Vượng

Chủ tịch HĐQT - Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã CK: VIC)

Tuổi: 52
Học vấn: Cử nhân
Nguyên quán: Hà Tĩnh