Nguyễn Hữu Đặng

Thành viên HĐQT - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: HDB)

Tuổi: 49
Học vấn: Cử nhân
Nguyên quán: Long An