Bùi Xuân Huy

Thành viên HĐQT - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã CK: NVL)

Tuổi: 47
Học vấn: Thạc sĩ