Lê Như Linh

Thành viên HĐQT - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã CK: POW)

Tuổi: 52
Học vấn: Tiến sĩ